מאגר אנשי סגל
מרצהמרצהמרצהמרצה
ד"ר אבדר כרמלהגב' אבניאלי יהודיתפרופ' אלגום דניאלד"ר אמיר גלעד
ד"ר אבו ג'אבר סליםד"ר אגבאריה ח'אלדמר אלדד שלומיגב' אמר אריאלה
גב' אבו גאנם נאדהגב' אהרוני רויתד"ר אלון שלמהגב' אנגל שרי
מר אבו גוידר וואגיהד"ר אוחיון רות אלחדד איריתגב' אנקשטיין שפיגל מיקה
מר אבו גוידר עארףגב' אוחנה לודמילהמר אלחויטי מונירד"ר אסולין שפרה
גב' אבו הדרד"ר אולנובסקי חגיתמר אליאס אלמוג אסרף לירון
גב' אבו זאיד רחאבגב' אוסקר יפיתגב' אליהו דנהד"ר אפלבוים - חזן טלי
גב' אבו חמאד אמאלגב' אזולאי אוריתפרופ' אלכסנדר תמרפרופ' אפללו אלי
ד"ר אבו חמאד סאלחגב' אטיה מלכי ענתד"ר אלמכאוי שאהרגב' אקסלרד ברעם עלומית
ד"ר אבו לבן ריםמר אטקין ברק מרדכיגב' אלעזה דיאנהעו"ד ארד עידן
מר אבו סרייה עבדאלכריםגב' איידלמן ענתד"ר אלעטאונה אחמדגב' ארווץ אביבית
מר אבו עאנם מוסאד"ר אייזנברג מירבגב' אלעטאונה נסריןגב' אריזון ברגר עינת
מר אבו קוש חליל איתן מוריתגב' אלעמור מונהגב' ארנטל פנינה
גב' אבוחצירא חנהד"ר אל עמור יוסףד"ר אלפחל עיסאגב' ארנקרנץ חוצן אביגיל
גב' אביגדורי הילארי אל עמור סווארגב' אלפרין לוי מיכלגב' אשד סיון
פרופ' אבידב אונגר אוריתגב' אל קרינאוי ע'וזלןגב' אלקובי רבקהד"ר אשכולי הלל
גב' אביטל גילהמר אלאעסם מאגדגב' אלקרינאוי פרידהגב' אשש דגן
ד"ר אביטל כהן רותםגב' אלבז תמיד"ר אלקשאעלה בדיעגב' אתרוג עדנה
גב' אבני סיון מר אלברטון יאירגב' אמזלג רויטל